FİZİK TEDAVİ ve SPOR

FİZİK TEDAVİ ve SPOR

Hastalarımızın ihtiyaç duydukları tedavi ve yaklaşımların planlanması ve uygulanması aşamalarında;

Hastalarımızın ihtiyaçları Sosyokültürel, Ekonomik, Eğitim, Cinsiyet, Farklı hastalıklara sahip olma (kronik, özellikle ‘’Parkinson’’) , Depresyon, Geçirmiş olduğu tıbbi müdahaleler,  Algı yeteneklerinin farklı olması gibi birçok değişkenle beraber değişiklik göstermekte olup, her hastanın ihtiyaç duyduğu alanlarda gerek Fiziksel gerekse Rehabilite alanında gerekli uygulamalar planlanıp, uygulanmaktadır.  Bununla  birlikte  Multidisipliner bir çalışma modeli içerisinde bulunduğumuz kurumumuzda, Diğer meslek mensubu arkadaşlar ile gerekli gözlem ve çalışmaları yürütüp Fizik Tedavi alanına giren gerek Kişilerin Mental Fonksiyonlarının değerlendirilmesi gerekse Denge değerlendirme, Depresyon değerlendirme formları ve Boy Kilo, Vücut Kitle Endeksi alımları ile beraber hasta değerlendirmeleri yapılarak Hastalarımızın ihtiyaç duydukları alanlar belirlenmekte olup, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda belirli hedefler alıp hedeflere ulaşmak için çalışmalar  uygulanmaktadır