AKIL ve ZEKA OYUNLARI

AKIL ve ZEKA OYUNLARI

Danışanların anlama, ifade etme, soyut düşünme, kısa süreli hafızada tutma, olayları anlatırken  geleneksel  zaman birimlerini (örn; dün, bugün) doğru kullanma, konuşurken kelimeleri bulmada güçlük, nesne/durum/olaya dikkatini verme gibi bilişsel becerileri, küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapabilme (düğme ilikleme, makas kullanma, yerleştirme), denge hareketleri yapabilme gibi ince ve kaba motor becerileri, kişisel temizlik ve temel ihtiyaçlarını giderebilme (öz bakım) becerileri ve sosyal-duygusal alanda olumlu kazanımlar elde ettiği gözlenmektedir. Merkezimizde uygulanan program sonrasında hastalarda içe kapanıklık halinin ortadan kalkması, sosyal iletişimin kuvvetlenmesi, empatik davranışlarda artış, kendini daha doğru ifade edebilme veya ajitasyonun gittikçe azalması, kendi bakımını tekrar kendisinin yapabilmesi (tıraş, banyo, giyinme, vs.) gibi durumlardaki değişimleri hasta yakınları da fark edebilmektedir